THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 

TẬP THỂ:
Trường đạt danh hiệu” tập thể lao động tiên tiến” năm học 2016-2017
Công đoàn vững mạnh năm học 2016-2017
CÁ NHÂN”
Chiến sỹ thi đua cơ sở:
1. Lê Thị Hồng
2. Nguyễn Thị Lệ Hoa